Thông tin liên hệ

Văn phòng tại Việt Nam:
B3.6.3 Hoang Anh Gold House
187A Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@medicalrs.net
Hotline: + 84 93 271 8711

Văn phòng tại Australia:
Unit 703/ 11 – 17, Woodville Street, Hurstville 2220, Sydney, Australia
Email: info.au@medicalrs.net